Sponzorji

Srečanje organizirata:

Glavna tema letošnjega srečanja bo, kako delati s posamezniki in kako s skupinami. še več, raziskovali bomo, kako pristopiti k posameznikom s sladkorno boleznijo, kot so najstniki/mladi ter starejši, ki po zadnjih dognanjih zahtevajo prav poseben pristop.

Katere so tiste posebne lastnosti in načini pristopov, ki omogočajo, da je komunikacija s človekom s sladkorno boileznijo res individualen ? Kaj nam, zdravstevnim delavcem omogoča, da smo v svojih pristopih dovolj prožni in se znamo prilagoditi novi situaciji ? Kako na naš pristop vpliva naša osebnost, odnos do sveta, nazori in moralne vrednoste? Ali zdravstveni delavci razumemo svojo vlogo v tem procesu? Ali se znamo vživeti v izzive, ki jih ima človek s sladkorno boleznijo in ali smo sposobni sprejeti dejstvo, da se velikokrat naši cilji in izzivi razlikujejo od teh, ki jih imajo in jim dajejo prednost ljudje s sladkorno boleznijo?

Tokrat je izkustvenim delavnicam namenjeno več časa kot kdajkoli na predhodnih DiaMInd srečanjih. Upamo, da boste na tak način lahko spregovorili o prav vaših dilemah, s katerimi se srečujete v vsakodnevni praksi in tudi, da boste skozi pogovore s kolegi v času delavnic in izven njih prišli do odgovorov in idej za nadaljnje delo.

Kot lani, bomo tudi tokrat 'v živo' spremljali delo s človekom s sladkorno boleznijo na primerih iz vaše prakse. V vlogi zdravstvene delavke bosta natopili naši ugledni gostji, primere iz prakse boste posredovali vsi vi, za vlogo pacientov pa bomo vključili igralce.

V veseljelje in čast nam je v naši sredi pozdraviti 2 ugledni gostji iz tujine, ki ju na kratko predstavljamo:
Martha M. Funnell je medicinska sestra, doktorica znanosta je višja znanstvena sodelavka/raziskovalka na oddelku za Medicinsko edukacijo na Univerzi v Michiganu. Obenem je namestnica direktorja Oddelka za Raziskave s področja Vedenja, kliničnih in zdravstvenih sistemov na taisti univerzi ter v povezavi s Fakulteto za zdravstveno nego. Bila je predsednica delovne skupine Zdravstveni sistemi in Edukacija pri Ameriškem združenju za diabetes (ADA). Do nedavnega je bila tudi predsedujoča Nacionalnega Programa za Edukacijo v Diabetesu v ZDA. Je dobitnica številnih nagrad. Ima 30 let izkušenj kot edukatorka v diabetesu z več kot stopedeset članki in prek dvestotimi prezentacijami

Deborah Jefford-Christie je konzultantka za klinično psihologijo in častna profesorica za otroško in mladostniško psihologijo na University College London Hospitals (NHS Foundation Trust). Vodi klinični oddelek za otroško in mladostniško psihologijo, kjer se ukvarjajo z mladimi ki imajo kronične bolezni (poleg sladkorne bolezni še debelost, artritis in podobno). V letu 2001 in 2004 je prejela prestižni nagradi za dobro klinično prakso in raziskovalno delo pri delu z mladimi. Je mednarodno priznana predavateljica in trenerka motivacijskih tehnik (motivacijski intervju, itd.) ter na rešitev usmerjenih terapevtskih pristopov za vsakdanjo prakso. Ima več kot osemdeset izvirnih člankov v najuglednejših strokovnih revijah.

Dr. Karin Kanc je diabetologinja v lastni ambulanti s koncesijo jazindiabetes v Ljubljani in specializantka integrativne psihoterapije, ki z združevanjem znanja z obeh področij pionirsko raziskuje možne intervence za celostno pomoč bolnikom s sladkorno boleznijo.

Komu je srečanje namenjeno?
Medicinskim sestram, edukatorjem, zdravnikom (družinskim, diabetologom, pediatrom in drugim), psihologom, psihoterapevtom, dietetikom, farmacevtom in drugim strokovnjakom, ki delajo z ljudmi s sladkorno boleznijo.

Kje in kdaj?
V Mestnem muzeju na Gosposki 15 v Ljubljani, 23. april 2015.

Kolikšna je kotizacija in kaj vključuje?
Kotizacija znaša € 50 in vključuje udeležbo na izkustvenih delavnicah in predavanjih, hrano in pijačo ter materiale z delavnic).

Kako se je moč prijaviti?
Izpolnite prijavnico tule.
Predračun boste prejeli po elektronski pošti, potrdilo o vplačilu pa po navadni pošti. Število udeležencev je omejeno na 100 na osnovi prvi pride, prvi melje. Za informacije nas kontaktirajte na: info@diamind.si